TVC - PHIM QUẢNG CÁO

ButVangCorp mang đến giải pháp toàn diện cho những dự án làm phim có yêu cầu khắc khe nhất, vượt trội về thời gian và chuẩn mực về chất lượng

TVC QUẢNG CÁO | THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CELLYVA MKP

ButVangCorp vinh dự thực hiện TVC quảng cáo về sản phẩm Thực Phẩm Chức Năng Cellyva MKP. Phim gói gọn trong khoảng 30 giây nhưng các đặc điểm và tính năng của sản phẩm được mô tả cụ thể, xúc tích, phù hợp để truyền thông trên truyền hình và các kênh quảng cáo ngoài trời, từ đó giúp gia tăng mức độ nhận biết của sản phẩm trên thị trường.

  • Project: TVC QC Thực Phẩm Chức Năng Cellyva MKP
  • Client: Dược phẩm MEKOPHAR
  • Time: 36 giây
  • Hotline: 0818 001 952

QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHIM TẠI BUTVANGCORP

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TƯ VẤN NGAY

Scroll to Top